torstai 3. maaliskuuta 2016

Yli-Iin opettajat NPDL-messuilla Ritaharjussa

Yli-Iin koulu on ollut mukana kansainvälisessä NPDL-hankkeessa, jossa tavoitellaan koulun toimintakulttuuriin muutosta oppilaslähtöisemmäksi. Keskiössä ovat ydintaidot, joihin luetaan mm. ajattelun, oppimaan oppimisen, teknologian käytön ja luovuuden taidot. Opettajat pyrkivät uudistuneilla työtavoilla ja yhteistyöllä mahdollistamaan oppilaille harjoitella näitä taitoja.

15 oululaista koulua kokoontui tänään esittelemään ja antamaan palautetta NPDL-vuodesta messuille Ritaharjun koululle.Tilaisuuden aloitti Business Oulun avainasiakkuuspäällikkö Janne Mustonen, joka innostavassa esityksessään valoi uskoa Oulun tulevaisuuteen ICT-toimialalla. Alalla on voimakasta kasvua ja työpaikat kasvavat vauhdilla. Mustonen korosti koulutuksen merkitystä ja nosti erityisesti matematiikan ja fysiikan osaajien tarpeen tulevaisuudessa.Vesalan ja Metsokankaan opettajat kertoivat omissa kouluissaan tehdystä kehittämistyöstä ja opettajien yhteistyöstä. Vesalan koulun kaksi 3-4 luokan opettajaa kertoivat yhteisopettajuudesta ja oman näköisestä pedagogiikasta, joka piti sisällään urakkatyöskentelyä, itsearviointia ja vastuuta oman oppimisen edistymisestä. Metsokankaan opettajat esittelivät yläkoulun kemian opetuksen kokemuksistaan. Hienoa työtä molemmissa kouluissa.

Yli-Iin koululla oli oma ständi, jossa opettajat esittelivät Amerikka MOK-projektiaan seitsemäsluokkalaisten kanssa. Projektissa oli mukana historian, uskonnon, maantiedon, kotitalouden, terveystiedon, kuvataiteen, musiikin, matematiikan ja englannin oppiaineet. Varsin kattava otanta!

Taitotavoitteet projektissa olivat:

- ajattelun taidot; itsenäinen tiedonrakentaminen
- luovuus; esityksen tekeminen, taideteoksen valmistaminen
- persoona; vastuun ottaminen omasta työskentelystä ja oman työn arviointi
- viestintä; tiedon haun taitojen kehittäminen, lähdekriittisyys
- yhteistoiminta; yhteistyötaitojen kehittäminen, vastuullinen toiminta ryhmässä, tehtävien jakaminen

 Projektia arvioitiin pitämällä henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa, jonka maantiedon ja historian opettajat kävivät läpi, vertaisarvioimalla toisen ryhmän tuotoksen sekä itsearviointilomakkeella.

Toinen esiteltävä projekti oli viidesluokkalaisten sanaluokkapelit. Alla oleva video kertoo projektin olennaiset asiat:
 NPDL-vuosi on ollut mielenkiintoinen ja jatkamme työtä koulussamme tulevana lukuvuonna uuden opetussuunnitelman tukena.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti