torstai 4. helmikuuta 2016

Perjantain päivän taito: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Ville Sillanpää, BG ja MT aineenopettaja


Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Kaikkia oppiaineita velvoittava laaja-alainen osaamisen ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” kokonaisuus on rakennettu kattavasti kuluttaja- ja talousosaamisen näkökulmasta. Myös itsestä ja kaverista huolehtiminen on nostettu esille.

Joudumme tämän tästä koulussa miettimään, nukkuvatko ja liikkuvatko oppilaat tarpeeksi. Samoin ruokarytmi ja aterioiden laatu herättää keskustelua.

Turvallisuus ja liikennetaidot ovat osa arjen taitoja. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksen mukaisesti.
Yksi osa-alue on teknologisoituneessa arjessa toimiminen.Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin valintoihin. Oppimisessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Oman talouden hallintaan liittyvässä kokonaisuudessa oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiä omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteleluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti