torstai 4. helmikuuta 2016

Summa Summarum, mikä muuttuu?

Mikä muuttuu uuden OPS:n myötä

Kun uutta tehdään, kysytään aina mikä muuttuu. Seuraavassa hieman tiivistelmää muuttuvista asioista.

Aiempaan opetussuunnitelmaan verrattuna muuttuu tuntijako.

Oulun tuntijaon löydät tästä linkistäUutta on 2 lk:n englannin kielen opetus 1 h/vko

Valinnaisuus tulee mukaan alakoulun 6 luokalle, kuten myös ruotsin kielen opiskelu 2 h/vko

Yhteistoiminta ja yhteisöllisyys lisääntyy

Taitojen merkitys kasvaa (laaja-alaiset)

Vastuu omasta oppimisesta kasvaa

Oppimisympäristön monipuolisuus korostuu ja tieto- ja viestintäteknologian osuus lisääntyy

Yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja osaamisen jakaminen lisääntyy

Työtapojen monipuolisuus korostuu

Oppilaiden ja kotien mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin ja sisältöihin kasvaa

Arviointi muuttuu. Nyt arvioidaan myös taitoja ja oppimisprosessia.Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti (Oulussa tämä ratkaistaan kevään 2016 aikana). Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.

Ennen kaikkea odotamme muutosta työtapoihin ja siihen mitä luokissa tapahtuu. Tässä mainioita esimerkkejä siitä, miten oppilaat ottavat vastuuta omasta ja toisten oppimisesta. Opettajan rooli muuttuu entistä enemmän ohjaavan työn suuntaa valmiin tiedon syöttämisen sijaan.

9 b luokan oppilaiden työskentelyä biologiassa opettaja Ville Sillanpään johdolla 3d ympäristön avulla.

Sydämen toiminta: https://mix.office.com/watch/24a2376h9xnw
Kuuloaistin tutkimista: https://mix.office.com/watch/1bngbx970a6up

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti